Dlaczego liderzy potrzebują mentorów?

Dlaczego liderzy potrzebują mentorów?

Rozwój biznesu, budowanie relacji w organizacji i poza nią, są zazwyczaj sporym wyzwaniem. Firmę tworzą ludzie, a to jak wykorzystany zostanie ich potencjał, ma niebagatelny wpływ na efektywne działanie przedsiębiorstwa oraz osiągnięcie sukcesu.
Ważnym elementem odpowiedniego zarządzania biznesem jest powierzenie roli menedżerów właściwym osobom. Ponadto, istotne w tym zakresie jest udzielanie im wsparcia w jak najlepszym wykorzystywaniu potencjału – pracowników czy własnego. Jedną z najbardziej efektywnych opcji jest współpraca z profesjonalnym mentorem. Jego autorytet, doświadczenie, wiedza oraz umiejętność jej przekazywania, mogą okazać się tym, czego potrzebuje lider, aby rozwinąć skrzydła. Z przeprowadzonego w 2020 roku przez Vistage badania wynika, że mentoring pomaga w karierze aż 86 % osób na stanowiskach CEO.

Czytaj także: Mentor: kto to jest?

Organizację sesji mentoringowych dla menedżerów potraktować można więc jako inwestycję w rozwój firmy.

Mentoring w organizacjach – co go charakteryzuje?

We wszystkich organizacjach potrzebujemy liderów – osób, które wykorzystując swoje mocne strony, wiedzę i kompetencje będą mogły zarządzać grupą ludzi w taki sposób, żeby ich praca była efektywna. Aby lider mógł odpowiednio motywować pracowników, umiejętnie prowadzić z nimi rozmowy i dawać szansę na osiągnięcie sukcesu, powinien w pierwszej kolejności zdobyć solidną wiedzę na swój temat – poznać własny potencjał i nauczyć się go wykorzystywać. Praca z profesjonalnym mentorem pozwala na efektywne oraz szybkie doskonalenie kompetencji menedżerów. W tym kontekście relacja mentor – mentee zasadza się na skupieniu wokół określonych wyzwań biznesowych lidera oraz wsparciu w zakresie wdrażania zmian. Dobra diagnoza i cykliczna praca wspierająca wdrażanie rozwijanych kompetencji przekłada się na osiągnięcie wyznaczonych celów, które, realizowane krok po kroku, pozwalają na osiąganie sukcesu.

Mentoring zewnętrzny – dlaczego warto postawić na współpracę z profesjonalnymi mentorami?

Liczne badania (m.in. wspomniane już, przeprowadzone przez CNBC w 2020 roku czy też Sage.com) potwierdzają, że sesje mentoringowe, prowadzone przez doświadczonych, odpowiednio przygotowanych do pracy z mentee specjalistów, przynoszą oczekiwane efekty. Osoby spoza organizacji są często w stanie dostrzec więcej i szerzej spojrzeć na określony problem. Profesjonalny, kompetentny mentor podzieli się swoim doświadczeniem z liderem – nowym lub takim, który już od jakiegoś czasu piastuje stanowisko menedżerskie. Mentoring biznesowy to współpraca z akredytowanymi ekspertami w określonych obszarach, skoncentrowana na wspieraniu liderów w ich wyzwaniach. Korzystanie z doświadczenia mentora to nie tylko inwestycja w rozwój określonej osoby w kontekście biznesowym, ale i całego przedsiębiorstwa.

Specjalista prowadzący sesje, czerpiąc ze swoich doświadczeń praktyki w roli mentora/mentorki, zada odpowiednie pytania i w trakcie zaangażowanej rozmowy przyczyni się do określenia problemu – diagnozy. Później, pomoże zdefiniować cele i wyznaczyć plan działania. Profesjonalny proces mentoringu to nie tylko ustalenie priorytetów. To także wzmocnienie pewności siebie i motywacji, wsparcie w efektywnym wykorzystaniu mocnych stron mentee oraz niwelowaniu barier. Współpraca z mentorem/mentorką ułatwia dostrzeżenie nowych ścieżek i możliwości. Ponadto prawie zawszze pozwala osiągnąć wyznaczone cele.

Jak sesje ze specjalistą przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu w biznesie?

Mentoring dla menedżerów wiąże się z licznymi korzyściami dla samych liderów, a pośrednio – także dla pracowników i pracodawcy.

Otwarty na rozwój i wspierany w doskonaleniu swoich kompetencji menedżer to dobry pracownik i solidny przywódca. Dzięki dostępowi do wiedzy oraz doświadczenia mentorów mentees są w stanie odkryć swoje mocne strony i indywidualny potencjał. Następnie, mogą rozwijać go w odpowiednim, zgodnym z celami biznesowymi, kierunku. Sesje z mentorem pozwalają na poszerzanie kompetencji zawodowych oraz ich skuteczne podnoszenie. Spotkania tego typu pobudzają kreatywność i przedsiębiorczość, a także rozwijają zdolności przywódcze. Rozmowy z ekspertem mogą w końcu stać się pretekstem do konsultowania i weryfikowania własnych pomysłów, doprecyzowywania lub formułowania strategii biznesowych. Mentor podzieli się swoim doświadczeniem, pozwoli spojrzeć na wyzwania i problemy z nowej perspektywy. Rozmowy z mentorem to dla wielu inspirujące, motywujące spotkania, pozwalające na przyjrzenie się swojej roli w biznesie w świeży sposób.

Zmotywowany menedżer, właściwie wykorzystujący swoje mocne strony i kompetencje, to osoba potrzebna w każdym przedsiębiorstwie. To ktoś, kto ułatwia osiągnięcie szeroko pojętego sukcesu firmy.

Czytaj także: Mentoring a coaching – różnice

Profesjonalny mentoring kluczem do sukcesu w biznesie

Współpraca z profesjonalnym mentorem to czerpanie z pozapodręcznikowej, wartościowej wiedzy z pierwszej ręki. To iwestycja w rozwój samego lidera, ale także grupy pracowników, którymi zarządza oraz całej firmy. Dobry przywódca to osoba, która zdaje sobie sprawę, że nie wie wszystkiego, jest otwarta na pomoc bardziej doświadczonych ekspertów czy ekspertek. Jeśli menedżer chce świadomie rozwinąć skrzydła, będzie gotowy na współpracę z mentorem, wierząc, że zaangażowanie, umiejętności i wiedza eksperta pomogą mu rozwinąć skrzydła, zdobyć większą pewność siebie i poszerzyć kompetencje. To z kolei przyczynić się może do stawiania kolejnych dobrych, efektywnych kroków w roli lidera.