Mentoring w organizacji – szkolenia dla menedżerów

Mentoring w organizacji – szkolenia dla menedżerów

Tym, co wyróżnia najsprawniejszych menadżerów, są wysokie kompetencje zawodowe, zarówno te twarde, jak i miękkie. Istotna jest również odwaga, umiejętność dostrzegania i wykorzystywania szans biznesowych oraz umiejętność ekspresowego podejmowania trafnych decyzji. Mentoring w organizacji to nowoczesny sposób na inwestycję w rozwój Twoich menadżerów, a co za tym idzie – Twojej firmy czy przedsiębiorstwa. Programy mentoringowe dla managerów pozwalają zwiększać efektywność zarządzania firmą, z sukcesem wdrażać zmiany i innowacyjnie oraz skutecznie pokonywać tzw. growing pains, utrudniające rozwój Twojego biznesu. Czym jest mentoring w organizacji i dlaczego warto zainwestować w szkolenia dla menedżerów? Zapraszamy do lektury artykułu!

Mentoring dla menadżerów – co to jest i dlaczego warto?

Szkolenia dla menedżerów w formie sesji mentoringowych są szybką i bardzo efektywną formą doskonalenia kompetencji pracowników wyższego szczebla. Mentoring zawsze opiera się na relacji mentor – mentee i w organizacjach może być realizowany jako nieformalny mentoring wewnętrzny lub profesjonalny mentoring zewnętrzny.

Wewnętrzny mentoring w organizacji

Z mentoringiem wewnętrznym mamy do czynienia w wielu mniej lub bardziej uświadomionych i najczęściej nieformalnych sytuacjach. Mentoring w firmie może bowiem zachodzić w relacji przełożony – podwładny lub pracownik/menadżer starszy stażem – nowy pracownik/menadżer niższego szczebla. Są to relacje, w których osoby posiadające odpowiednią wiedzę i większe doświadczenie w danym obszarze dzielą się nimi z osobami wdrażającymi się do pracy, przygotowującymi się do awansu czy podnoszącymi swoje kompetencje.

Nieformalny mentoring wewnętrzny jest ekonomiczny i skuteczny. Warto jednak pamiętać, że taka relacja ma ogromny wpływ na podejście do pracy nowicjusza, dlatego do tego typu „mentorskich” zadań należy oddelegowywać wyłącznie najlepszych menadżerów, których kompetencji i nastawienia jesteś w 100% pewny. Tylko takie osoby są w stanie opracować skuteczne porady dla nowego managera lub kogoś, kto już jakiś czas pozostaje na kierowniczym stanowisku.

Zewnętrzny mentoring w organizacji

Mentoring zewnętrzny to mentoring formalny, który właściciel lub osoba zarządzająca firmą decyduje się realizować we współpracy ze specjalistami – najczęściej certyfikowanymi mentorami, specjalizującymi się w mentoringu biznesowym. Zewnętrzny mentoring w organizacji, np. realizowany w formie programu mentoringowego dla menadżerów, to inwestycja w ich rozwój, rozwój firmy, możliwość przyspieszenia procesu uczenia się oraz ograniczenia liczby błędnych decyzji czy niekorzystnych dla przedsiębiorstwa działań.
Z mentoringu w organizacji mogą również skorzystać właściciele i szefowie firm i przedsiębiorstw, którzy by się rozwijać, skutecznie wprowadzać niezbędne zmiany i efektywnie przezwyciężać problemy, potrzebują profesjonalnego wsparcia, obiektywnej opinii i konstruktywnej krytyki.

Czytaj także: Kiedy i po co mentoring?

Mentoring w organizacji – program dla menadżerów

Szkolenia dla menedżerów pod postacią sesji mentoringowych to propozycje dla osób szukających kompleksowych, profesjonalnie zaprojektowanych rozwiązań. W ramach specjalistycznych programów przeprowadzany jest wielopoziomowy mentoring dla menadżerów w klasycznych relacjach mentor – mentee. Wybrane propozycje, takie jak choćby cross-biznesowy Projekt Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu, oferują znacznie więcej! To możliwość wejścia w stymulujące środowisko aktywnych zawodowo liderów i menadżerów, ale również dostęp do specjalistycznych wykładów, praktycznych szkoleń, warsztatów rozwojowych i sesji networkingowych.

Mentoring dla menadżerów – korzyści dla menadżerów

Menadżerowie zyskują dostęp do nieformalnej wiedzy i doświadczenia mentorów. To tzw. know-how, czyli niezwykle cenna wiedza pozapodręcznikowa. Prawidłowo prowadzony proces mentoringowy pozwala menadżerom na:

  • odkrywanie swoich mocnych stron i własnego potencjału,
  • skuteczne podnoszenie i rozszerzanie kompetencji zawodowych,
  • pobudzenie kreatywność i przedsiębiorczości,
  • doprecyzowanie i/lub formułowanie celów,
  • konsultowanie i weryfikowanie pomysłów.

Sesje mogą być także bogate w porady dla nowego managera – szczególnie istotne w przypadku osób, które po raz pierwszy przyjąć mają funkcje kierownicze. Efektem mentoringu jest wzrost motywacji do pracy i wzrost chęci do dalszego rozwoju.

Mentoring w organizacji – korzyści dla pracodawcy i firmy

Pracodawca, który decyduje się na zainwestowanie w program mentoringowy dla swoich menadżerów zyskuje zmotywowanych, kreatywnych i przedsiębiorczych kierowników i dyrektorów, co wpływa pozytywnie na kondycję firmy. Dzięki mentoringowi pracodawca ma możliwość wykorzystania w pełni potencjału menadżerów, ale również wzmocnienia kultury firmy oraz efektywnego poprawienia jakości komunikacji w zespole lub zespołach. Mentoring w firmie mierzącej się z utrudniającymi rozwój firmy growing pains, przygotowującej się do restrukturyzacji lub wprowadzenia istotnych zmian bądź innowacji, to gwarancja pokonania trudności w bezpieczny sposób. Szkolenia dla menedżerów w formie programów mentoringowych to również możliwość kształtowania przyszłych liderów, niezbędnych w kontekście rozwoju biznesu.

HR mentoring – mentoring dla menadżerów Human Resources

HR mentoring to szczególny rodzaj mentoringu, przeznaczony dla menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie. Biorąc pod uwagę aktualne tempo życia oraz nieprzewidywalność działań biznesowych, wynikającą z wielu czynników (chociażby z pandemii Covid-19), inwestycja w mentoring dla menadżerów HR wydaje się jak najbardziej uzasadniona. Zmotywowany, umiejący szybko reagować na aktualne potrzeby i oczekiwania menager HR, będzie efektywnie zarządzał zespołem lub zespołami, podejmował optymalne decyzje personalne i skutecznie wspierał Twoich pracowników. Mentor HR zapewni pracownikowi lub pracownikom HR optymalne środowisko do wzrostu zawodowego oraz przygotuje do stosowania mentoringu w Twojej firmie.

Skuteczny mentoring w firmie – podsumowanie

Mentoring w organizacji to klucz do optymalizacji działań biznesowych oraz inwestycja w rozwój Twoich pracowników. Profesjonalny mentoring dla menadżerów zapewnia kadrze zarządzającej dostęp do wiedzy i doświadczenia autorytetów – mentorów. W ramach sesji mentoringowych (również programów mentoringowych) menadżerowie zyskują przestrzeń do lepszego rozumienia swoich mocnych stron oraz efektywniejszego wykorzystywania pełni swojego potencjału i własnych obszarów rozwojowych (przede wszystkim w kontekście rozwoju zawodowego). Efektem mentoringu jest wzmocnienie pewności siebie i przyspieszenie ścieżki rozwoju zawodowego i przywódczego.