Background

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Jeśli na swoje pytanie nie znajdziesz odpowiedzi poniżej, zapraszamy do kontaktu.

Kim jest mentor?

Mentor to wyspecjalizowany w określonej dziedzinie ekspert z umiejętnościami pracy w trybie mentoringowym, który wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby pomagać innym w rozwijaniu biznesu oraz kompetencji osobistych. Mentor wspiera we wdrażaniu umiejętności w życie. Pojęcie mentora wiąże się z pojęciem "mentee", czyli podopiecznego.

Kim są mentorzy z platformy MentorNow?

Nasi mentorzy to wieloletni praktycy biznesu, doświadczeni w wydobywaniu potencjału z klienta, przekazywaniu wiedzy oraz wspieraniu go we wdrażaniu określonych rozwiązań w życie. Naszych mentorów charakteryzuje z jednej strony bogate doświadczenie, a z drugiej – umiejętność transferu wiedzy. Warsztat mentorski naszych specjalistów potwierdzają akredytacje europejskich instytucji mentoringowych (EMCC i ICF). Nasi mentorzy oferują sesje interwencyjne, tu i teraz – bez oczekiwania w kolejce.

Kim jest mentee?

Mentees to osoby korzystające ze wsparcia mentorów. Mentee może być pracownik, potrzebujący pomocy w rozwijaniu swoich umiejętności lub wsparcia w zmianie ścieżki zawodowej, ale także osoba prowadząca własny biznes czy zasilająca szeregi kadry zarządzającej.

Czym jest mentoring biznesowy?

Mentoring polega na aktywnym, doraźnym wsparciu, udzielanym indywidualnie przez doświadczonego mentora; w mentoringu biznesowym współpracuje ze sobą mentee (podopieczny) oraz mentor (certyfikowany specjalista z dużym doświadczeniem), wspierając klienta w sprecyzowaniu celu, przygotowaniu planu działania oraz wdrożeniu go w życie.

Jakie są cele mentoringu?

Cele mentoringu ustalane są indywidualnie podczas sesji mentoringowej. Mentee na początku współpracy wskazuje, z jakim wyzwaniem udaje się do mentora. Podczas sesji mentoringowej wspólnie doprecyzowany zostaje cel, ustalony konkretny oczekiwany efekt oraz opracowywany jest plan działania.

Czy coaching i mentoring to tożsame pojęcia?

Nie, coaching i mentoring to nie to samo. Coach pomaga osiągnąć wyznaczone cele na drodze do rozwoju osobistego, bez wykorzystywania swojego doświadczenia, podczas gdy mentor dzieli się własną ekspertyzą i przekazuje wiedzę. Idea mentoringu zasadza się na relacji partnerskiej, prowadzącej do realizacji celu klienta. Mentoring można określić więc także jako tzw. „Coaching Plus”.

Coaching i mentoring – czym się różnią?

Coaching to metoda, której celem jest rozwój potencjału danej osoby, podczas gdy w mentoringu dochodzi także do wymiany doświadczeń. Mentor jest osobą, która aktywnie słucha, wspiera, dzieli się wiedzą wynikającą z własnego doświadczenia, która może przyczynić się do realizacji celów biznesowych klienta. Mentoring określamy również jako tzw. „Coaching Plus”.

Kontakt