Profesjonalny mentor – kto to i jaka jest jego rola

Profesjonalny mentor – kto to i jaka jest jego rola?

Oglądałeś Gwiezdne Wojny? Mistrz Yoda to świetny przykład mentora! Jego ogromna wiedza i doświadczenie oraz umiejętne mentorskie wsparcie pozwoliło Luke’owi Skywalkerowi rozwinąć swój potencjał i stać się rycerzem Jedi. Kto to jest mentor? To osoba dysponująca ekspercką wiedzą i doświadczeniem oraz znajomością narzędzi coachingowych, dzięki którym może stać się wspierającym przewodnikiem dla swojego mentee. To jednak nie wszystko! Profesjonalny mentor powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami i akredytacją.

Z tego wpisu dowiesz się, kto to jest mentor, jaka jest rola mentora profesjonalnego. Zapraszamy do lektury!

Kim jest mentor? Definicja

Mentor – kto to jest? Słowo to wywodzi się z języka greckiego i oznacza myśliciela i opiekuna, któremu można powierzyć czuwanie nad najważniejszymi osobami i najcenniejszymi dobrami materialnymi. W mitologii greckiej Odyseusz przekazał opiekę nad rodziną właśnie swojemu Mentorowi. Postać Mentora przybierała również Atena, wspierająca podczas podróży Telemacha, syna Odysa. Postrzeganie mentora jako doświadczonego doradcy i wspierającego nauczyciela upowszechniło się w XVIII wieku, za sprawą wydanego w 1699 roku dzieła Les Adventyres de Telemarque, autorstwa François Fénelona.

Hasła mentor i mentoring konceptualnie nawiązują m.in. do hinduistycznej tradycji sampradaja (przekazywanie kolejnym pokoleniom wiedzy religijnej, opierające się sukcesji nauczycieli i uczniów), średniowiecznych cechów rzemieślniczych (w których uczniowie rozwijali swoje umiejętności pod okiem mistrzów) oraz humanistycznej psychologii podkreślającej możliwość nieustannego rozwoju osobistego człowieka.

W fachowej literaturze funkcjonuje równorzędne ponad 50 definicji mentora i mentoringu. Jak więc określić, kto to jest mentor? Najogólniej mówiąc, to osoba posiadająca w jakiejś dziedzinie wiedzę i doświadczenie oraz wysokie umiejętności interpersonalne, pozwalające oferować mentee (osobie korzystającej z usług mentora) bezpośrednie merytoryczne i emocjonalne wsparcie w sprawach osobistego i zawodowego rozwoju.

Mentor – kto to?

Profesjonalnym mentorem może być zarówno osoba posiadająca naturalną umiejętność wcielania się w rolę krytycznego i wspierającego partnera, skutecznie dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz osoba posiadająca specjalistyczne kwalifikacje. Profesjonalni mentorzy muszą posiadać określone certyfikaty i akredytacje, takie jak EMCC I INF.

Profesjonalny mentor to zatem osoba udzielająca wsparcia, dysponująca doświadczeniem zawodowym, ekspercką wiedzą oraz kompetencjami stricte mentoringowymi, posiadająca dokumenty potwierdzające jej kwalifikacje i kompetencje w tym zakresie. Dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniego przygotowania do mentoringu mogą być certyfikaty zaświadczające o ukończeniu specjalistycznych szkoleń oraz indywidualne akredytacje (formalne potwierdzenie kwalifikacji i kompetencji).

Szukając certyfikowanych szkoleń i szkół dla mentorów, należy sprawdzić, czy oferowane programy kształcenia posiadają odpowiednią akredytację.

​Akredytowane certyfikaty w mentoringu – EMCC

European Mentoring & Coaching Council to globalna organizacja, która od 30 lat zajmuje się promowaniem jakości i rozwoju coachingu, mentoringu i superwizji. EMCC to eksperci – praktycy mentoringu, coachingu i superwizji oraz przedstawiciele świata naukowego i specjaliści HR. Do celów EMCC należy m.in. zachęcanie osób zainteresowanych usługami mentorów i coachów do korzystania z usług profesjonalistów (posiadających akredytacje organizacji branżowych i kierunkowe wykształcenie) oraz edukacja biznesu i społeczeństwa (w zakresie kompetencji zawodowych mentorów, coachów i superwizorów). Nie mniej ważne jest działania na rzecz profesjonalizacji branży coachingowej, poszerzanie i podnoszenie kompetencji mentorskich i coachingowych oraz wspieranie członków EMCC (zawodowych mentorów, coachów i superwizorów).
Szkoła Mentorów Biznesu oferuje programy kształcenia mentorów posiadające akredytację EMCC (European Mentoring and Coaching Council) dla edukacji mentoringowej – EQA European Quality Award.

Umiejętności, cechy i rola mentora

Profesjonalny mentor to osoba z charyzmą, ciesząca się zaufaniem i poważaniem otoczenia. Mentor najczęściej zajmuje wysoką pozycję w danym środowisku i ma na swoim koncie konkretne sukcesy zawodowe. To wzór do naśladowania i autorytet w danej dziedzinie, mimo to jego celem w procesie pracy z mentee nie jest zrobienie z mentee swojej kopii, ale przede wszystkim wydobycie z niego mocnych stron i rozwijanie jego potencjału we wspierającej relacji.

Najczęściej profesjonalny mentor wyróżnia się doskonałym warsztatem pracy, świetną organizacją i planowaniem. Posiada umiejętność precyzyjnego wypowiadania się oraz aktywnego słuchania. Umie angażować mentee, a zadając odpowiednie pytania – pozwala odkrywać nową perspektywę i otwierać na innowacyjne rozwiązania. Ponadto mentor skutecznie motywuje i inspiruje oraz sprawnie stosuje feedback. Celem mentoringu jest zawsze wsparcie mentee, identyfikacja jego mocnych stron i odkrywanie potencjału, rozbudzanie wewnętrznej motywacji oraz poszukiwanie możliwych ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego.

Kto to jest mentor? Podsumowanie

Mentoring działa w wielu odsłonach: w wewnętrznych programach firmowych, programach cross-biznesowych pro bono czy w ramach indywidualnej współpracy. Niezależnie od typu współpracy, rola mentora pozostaje niezmienna – jego nadrzędnym zadaniem jest wydobycie mocnych stron mentee i rozwój jego potencjału w kontekście biznesowym.

Jeśli chcesz mieć pewność, że pracujesz z profesjonalnym mentorem, posiadającym doświadczenie biznesowe oraz narzędzia i kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu, postaw na współpracę z tymi, którzy są certyfikowani i mają odpowiednią akredytację. Takich specjalistów znajdziesz na platformie MentorNow.