Czym NIE jest mentoring? Możliwe nieporozumienia

Czym NIE jest mentoring? Możliwe nieporozumienia

Profesjonalny mentoring biznesowy jest coraz bardziej popularną formą rozwoju w kontekście zawodowym. Definicja tego pojęcia wciąż jednak nie dla wszystkich jest jasna. Dlatego też, warto poznać dokładne założenia procesu mentoringowego, aby dobrze dobrać sobie mentora do współpracy. Nasze oczekiwania powinny być adekwatnie określone, a sesje przynosić nam maksimum korzyści.

Zachęcamy do lektury tekstu, w którym tłumaczymy, czym nie jest mentoring i z jakimi pojęciami nie należy go mylić.

Czym nie jest mentoring?

Rozwój osobisty jest ważnym elementem życia, choć dla każdego może oznaczać coś innego. Osoby, które chcą pracować nad sobą, doskonalić swoje kompetencje i szukać dla siebie właściwej ścieżki, często szukają wsparcia. W takich sytuacjach nierzadko mylą kompetencje profesjonalnego mentora z innymi specjalistami. Czym nie jest mentoring?

Mentoring to nie coaching

Często mawia się, że mentoring to tzw. coaching+. Nie należy jednak mylić tych dwóch pojęć. Elementem mentoringu jest przekazywanie wiedzy. Mentor/ka, tworząc z mentee relację partnerską, skupia się na wyznaczeniu celu, wykorzystuje metody coachingowe, jednak dodatkowo dzieli też się swoim doświadczeniem zawodowym. Już sam fakt posiadania tego doświadczenia jest kluczowy. W procesie coachingu nie dochodzi do transferu konkretnej wiedzy oraz wymiany doświadczeń.

Mentoring to nie szkolenie

Sesja mentoringowa nie jest szkoleniem. Co prawda, w jej trakcie mogą być przekazywane określone informacje, jednak mentor współpracuje z mentee na podstawie konkretnej sytuacji, tu i teraz, nie na przygotowanych wcześniej materiałach. Szkolenia natomiast prowadzi zazwyczaj wyspecjalizowana w danej dziedzinie osoba, przekazująca wiedzę komuś, kto jej nie posiada. Sesja mentoringowa jest bardziej wszechstronna, skupia się nie tyle wyłącznie na nauce, ile na rozwoju. Mentee przychodzi na nią ze swoimi zagadnieniami lub celami, a mentor wspiera go w znajdowaniu rozwiązań i budowaniu kompetencji, pozwalających na samodzielne, późniejsze rozwiązywanie określonych case’ów. Mentor nie wskazuje jednoznacznie jak coś zrobić – odpowiedzi rodzą się podczas partnerskiej rozmowy.

Mentoring to nie consulting

Mentoringu nie należy mylić także z consultingiem, który zdefiniować można jako doradztwo w kontekście biznesowym. Konsultant jest osobą, która najpierw przygotowuje pogłębiony research na temat przedsiębiorstwa lub określonego zjawiska, opracowuje konkretny plan działania i wręcza „receptę” na jego realizację. Mentor nie daje konkretnych rozwiązań – słucha, zadaje pytania i pobudza do działania poprzez stosowanie konstruktywnej krytyki oraz wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem.

Mentoring to nie psychoterapia

Sesji mentoringowych zdecydowanie nie należy mylić z psychoterapią. Dobry mentor jest co prawda osobą posiadającą rozwinięte umiejętności interpersonalne, jednak nie jest psychologiem ani psychoterapeutą. Osoby, które chciałyby zadbać o swój dobrostan psychiczny, powinny zgłosić się do profesjonalistów. Eksperci Ci, mający odpowiednie narzędzia i wiedzę, mogą poprowadzić terapię. Psychoterapeuci koncentrują się w swojej pracy na osobistych przekonaniach i przeżyciach, które mogą potencjalnie wstrzymywać Cię przed optymistycznym planowaniem swojej przyszłości w kontekście zawodowym (w której pomaga mentor/ka). Mentoring to proces, który może trwać równolegle, ale nigdy nie zastąpi np. profesjonalnej psychoterapii.

Mentoring to nie promocja

Mentoringu odbywającego się wewnątrz organizacji nie należy także rozumieć jako promowania określonego pracownika. Ważnym elementem sesji jest wsparcie podopiecznego, wskazanie mocnych stron, ułatwienie mu rozwoju biznesowego. Jednakże to mentee odpowiada za to, jak wykorzysta pracę z mentorem, także w kontekście promowania swojej osoby.

Mentoring to nie doradztwo zawodowe

Mentoring nie jest również doradztwem zawodowym. Doradca zawodowy, podobnie jak mentor, wymieni się z Tobą doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz pomysłami. Jednakże, praca z mentorem nie jest dedykowana wyłącznie wyznaczaniu nowej ścieżki kariery czy wyboru zawodu. Mentor wesprze Cię, zarówno w sytuacji, gdy lubisz branżę, w której obecnie pracujesz i nie chcesz jej zmieniać, a wolisz planować dalszy rozwój, jak również w przypadku, gdy myślisz o zmianie. Doradcy zawodowi z zasady mniej pytają, a więcej przekazują, co mocno odróżnia tę relację od tej mentoringowej, która jest partnerska. Mentor pozwoli Ci, a nawet zachęci, do wybrania własnego kierunku, oferując wskazówki, które uwzględniają Twoją osobistą sytuację, potrzeby oraz pasje, podczas gdy doradca zawodowy podejdzie do tematu ogólnie.

Mentoring biznesowy – krok na drodze do rozwoju

Profesjonalne sesje mentoringowe mogą być świetnym sposobem na wzmocnienie lub ugruntowanie kompetencji i umiejętności mentee. Dodają wiatru w żagle i pomagają w dostrzeżeniu optymalnej ścieżki rozwoju. Zarówno mentoring indywidualny, jak i prowadzony w ramach organizacji nie powinien być jednak mylony z niekiedy pokrewnymi, jednak zdecydowanie odmiennymi metodami rozwoju. Świadomość tego, czym nie jest mentoring, pozwala na ograniczenie rozczarowania wśród osób, które poszukują czegoś innego oraz utwierdzenia się w przekonaniu o słuszności decyzji dla tych, którzy od sesji mentoringowej oczekują spotkania z doświadczonym ekspertem, chcącym dzielić się wiedzą i gotowym wesprzeć w rozwoju biznesowym.