Mentor

Katarzyna Nagórko

Specjalizacje

  • Zmiany
  • Komunikacja
  • Relacje
  • Autorozwój
  • Czas

550 PLN (brutto)

1 sesja (1h)

Rezerwuj sesję

Potrzebujesz towarzyszki w głośnym myśleniu lub sparing partnerki w przygotowaniu się do trudnej rozmowy - dobrze trafiłaś/trafiłeś. Wspieram mentee, w szukaniu innych perspektywy, analizie i syntezie problemu i w odpowiedzi na niego. Zdecydowanie i odważnie podchodzimy do przeszkody, ale zawsze z pełną akceptacją i łagodnością do nas samych. Chcesz poćwiczyć, zagrać role, znaleźć praktyczne rozwiązania, komunikując się wg zasad Porozumienia bez Przemocy, skorzystaj z moich doświadczeń i kompetencji.

2021 – obecnie

Mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

2019- 2021

Mentorka Fundacji Liderek Biznesu

2019

Mentorka Inicjatywy Mentoring Walk w Poznaniu

2021 - Certyfikat EMCC Mentor Foundation
2021 – obecnie w procesie akredytacji EMCC (European Individual Accreditation) na poziomie Foundation.

2020 – obecnie

Prezeska Zarządu Spółek Macod, Inflacod, Neurocod,
sektor farmaceutyczny.

2018 – obecnie

Prezeska Zarządu HistaPharma, sektor farmaceutyczny.

2017 -2021

Członkini Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu Spółki giełdowej R22, sektor e- commerrce.

2017 - 2018

Tymczasowa dyrektor zarządzająca kliniki IVI,
sektor usług medycznych.

2016 – 2019

Prezeska Zarządu SKT 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Społeczna Szkoła Podstawowa, praca pro bono.

2012 – 2017

Dyrektorka finansowa Anecoop Polska, sektor handlowy.

2011 – 2012

Dyrektorka finansowa EBCC, sektor motoryzacyjny.

2006 -2011

Audyt Managerka KPMG Polska, audyt spółek handlowych
i usługowych.

2003 -2005

Audyt Managerka KPMG Wielka Brytania, audyt spółek z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

1999 – 2003

Audytorka KPMG Polska, audyt spółek z sektora ubezpieczeniowego.

2008 – obecnie - Członkini ACCA

2009 -2010

Uniwersytet Wrocławski, Studia podyplomowe z zarządzania podatkowego

1994 – 1999

Uniwersytet Ekonomiczny, Studia magisterskie z finansów i bankowości