Program mentoringu – na czym polega trening z mentorem?

Program mentoringu – na czym polega trening z mentorem?

Mentoring definiowany jest jako kompleksowe wsparcie, w ramach którego doświadczony mentor dzieli się swoją wiedzą z mentee. Klient mentoringu zyskuje dzięki temu dostęp do know-how mentora, który daleko wykracza poza podręcznikową i ogólnodostępną wiedzę. Trening mentoringowy bazuje na kompetencjach mentee, które podczas kolejnych spotkań są podnoszone i rozwijane. Odkrywana jest pełnia potencjału mentee i identyfikowane jego mocne strony. Proces mentoringu prowadzony jest zazwyczaj w oparciu o precyzyjnie określony cel i obszary do rozwoju.

Takie kompleksowe podejście wspiera holistyczny efekt.

Przeczytaj tekst i dowiedz się, czym jest program mentoringowy oraz jakie procedury decydują o przebiegu procesów mentoringowych. Zapraszamy!

Trening czyni mistrza? Jak najbardziej!

Doskonale widać to w każdej dyscyplinie sportu, ale nie tylko! Nauka jazdy samochodem, nauka języków obcych, nauka śpiewu czy tańca, tworzenie projektów graficznych… To wszystko idzie nam tym lepiej, im więcej czasu i zaangażowania poświęcimy na doskonalenie swoich kompetencji w danej dziedzinie oraz im lepszych nauczycieli spotkamy na swojej drodze. Dzięki właściwie zaprojektowanemu procesowi rozwojowemu pewne umiejętności ulegają zautomatyzowaniu, a my możemy skupić się na kolejnych poziomach rozwoju.

Wyrazistym przykładem efektów w treningach jest wspomniana już nauka jazdy samochodem. Początkujący kierowca zmienia biegi w ogromnym skupieniu, sprawdzając każdorazowo, czy wybrał ten właściwy. Po pewnym czasie zmianę biegów wykonuje automatycznie i może skoncentrować się na doskonaleniu techniki jazdy. Podobnie sprawa ma się z nauką dowolnego języka obcego. Najpierw skupiamy się na dobrze pojedynczych słów i zachowaniu właściwym form gramatycznych, a po pewnym czasie intensywnego i regularnego treningu – zaczynamy myśleć w tym języku, dzięki czemu nasza mowa staje się płynna i swobodna.

W procesie mentoringowym raczej nie ćwiczymy automatyzacji nawyków, choć mentor towarzyszy mentee we wdrażaniu określonych zachowań i zmian (dotyczących szerokiego spectrum!), dzięki którym możliwe jest osiąganie celów przez mentee.

Mentor jak trener, czyli trening mentoringowy

Proces mentoringu to odpowiednio zaprojektowana seria spotkań, realizowanych w relacji mentor – mentee. W ramach kolejnych sesji mentor lub mentorzy udzielają osobie mentorowanej szczególnego rodzaju wsparcia, pracując na bazie kompetencji mentee i poruszając się wokół ustalonego problemu. W przypadku mentoringu skupionego na rozwoju wiedzy, twardych i miękkich kompetencji zawodowych, mówimy o mentoringu biznesowym. To właśnie rozwój kompetencji zawodowych jest najczęściej głównym przedmiotem zainteresowania większości procesów mentoringowych.

Proces mentoringu – procedury, metody i narzędzia

Trening mentoringowy ma swoją strukturę, w ramach której mentor ma możliwość swobodnego dobierania metod i narzędzi. Dzięki temu proces mentoringu ma zawsze zindywidualizowany charakter i jest optymalnie dopasowany do potrzeb mentee. Mentor dysponuje własną ekspercką wiedzą i doświadczeniem, którymi może dzielić się z mentee, pokazując mu optymalne sposoby działania, wzmacniając jego doświadczenia i kierując trenowaniem konkretnych umiejętności branżowych.

Program mentoringu realizowany jest według ustalonego kontraktu mentoringowego. Pierwsza sesja obejmuje 3 elementy:

  • budowanie relacji,
  • omówienie kontraktu,
  • wyznaczenie celu i obszarów do rozwoju.

W każdym etapie treningu mentoringowego wykorzystuje się narzędzia mentoringowe, m.in. modele i testy (do przeprowadzania efektywnej analizy, ułatwiające optymalne zaplanowanie procesu), pytania (nakierowujące, ułatwiające krytyczną analizę działań, zawężające, poszerzające, wyjaśniające), feedback, storytelling i Mind Mapping.

Profesjonalny proces mentoringu zawsze odbywa się w oparciu o kontakt mentoringowy zawierany między mentorem a mentee. Współpraca w ramach B2B realizowana jest na podstawie stosownej umowy.

Czytaj także: Mentoring a coaching

Program mentoringowy – podsumowanie

Proces mentoringu to kompleksowy plan działania, zaprojektowany w relacji mentor – mentee i nastawiony na osiągnięcie konkretnych celów przez mentee. Każdy trening mentoringowy zakłada intensywną pracę, która jest rozłożona w czasie – zgodnie z umową, na określoną liczbę spotkań (przy czym liczba spotkań może być weryfikowana w trakcie trwania procesu). Program mentoringu może być realizowany w oparciu o różne formy, metody i narzędzia pracy, indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnego mentee oraz jego kompetencji zawodowych, doświadczenia czy pozycji zajmowanej w strukturach firmy. Odpowiednio zaplanowany proces mentoringu pozwala w pełni wykorzystać potencjał mentee, skutecznie wzmacniać kulturę firmy lub organizacji, poprawiać jakość komunikacji, przygotowywać zespół na różnego rodzaju transformacje oraz optymalizować efektywność biznesowych działań.