O życiu rozmawiać z coachem czy mentorem – life coaching czy mentoring?

O życiu rozmawiać z coachem czy mentorem – life coaching czy mentoring?

Popularne w ostatnich latach hasła – coaching i mentoring – niejednokrotnie wymieniane są jednym tchem. Pojęcia te faktycznie na wielu polach się zazębiają – zarówno w przypadku mentoringu, jak i coachingu istotny jest proces doskonalenia kompetencji i odkrywanie ukrytego potencjału klienta. Obie metody pracy stosowane są w celu wsparcia rozwoju osobistego. Z perspektywy coachingu i mentoringu rozwój ten wygląda jednak nieco inaczej. Na czym polegają różnice? Czego oczekiwać od mentora, a czego od coacha? I w końcu – z kim rozmawiać o życiu? Zapraszamy do lektury wpisu. Może zainteresować Cię również: Mentoring a Coaching.

Life coaching a mentoring – najważniejsze różnice

Z pozoru sesja mentoringowa i coachingowa może wydawać się podobna. W obu metodach pracy istotna jest kwestia nawiązania partnerskiej relacji, której celem jest maksymalizacja potencjału klienta, a samo spotkanie jest przede wszystkim umiejętnie przeprowadzoną rozmową. Padają podczas niej odpowiednio skonstruowane kluczowe pytania (życiowe lub/i biznesowe).

Najistotniejszym elementem, który różni te dwa podejścia do pracy z klientem, jest kwestia transferu wiedzy (bądź jej braku). Coaching wyrasta z założenia, że to klient zna najlepsze rozwiązanie postawionego celu i – przy odpowiednim naprowadzeniu – znajdzie drogę do jego realizacji. W mentoringu dochodzi do dzielenia się praktyką i doświadczeniem. Mentor – jako osoba, która była kiedyś na tym etapie rozwoju w danym obszarze, na jakim znajduje się obecnie mentee – udziela wskazówek i podpowiada rozwiązania, które mogą doprowadzić do osiągnięcia celu czy rozwiązania problemu, z którym przychodzi klient. Coach natomiast nie musi mieć doświadczenia z obszaru, w którym porusza się coachee – nie podpowiada, nie przekazuje wiedzy, nie dzieli się swoimi przeżyciami, a raczej wspiera w samodzielnym dojściu do najlepszych odpowiedzi. Coach towarzyszy, mentor towarzyszy, ale i uczy.

Kiedy warto zdecydować się na mentoring biznesowy?

Dla powodzenia sesji mentoringowych ważne jest wzajemne zaufanie obu stron i właściwe zrozumienie tego, czym jest mentoring. Profesjonalny mentor nie udziela ogólnych rad z kategorii „jak żyć”. Wskutek partnerskiej relacji, jaka tworzy się pomiędzy uczestnikami spotkania, dochodzi do wydobycia potencjału, z którego mentee mógł nawet nie zdawać sobie sprawy. Jest on także wspierany w określeniu celu rozwoju oraz jego osiągnięciu, odkrywaniu możliwych barier i pokonywaniu ich. Z rozmowy z mentorem skorzystać mogą osoby, które chcą stać się lepszym menadżerem, planują przebranżowienie, stoją przed poważnym wyzwaniem biznesowym, planują dalszy rozwój zawodowy, mają określony cel i chcą upewnić się w tym, czy sposób, w jaki dążą do jego osiągnięcia, jest odpowiedni. Mentoring to dobre rozwiązanie dla osób, których ograniczenia wynikają między innymi z braku określonej wiedzy biznesowej, pewności siebie lub określonych osobistych przekonań.

Mentor może podzielić się z mentee swoim doświadczeniem, swoimi metodami. Do osiągnięcia celu potrzebne jest jednak zaangażowanie mentee – wiedza i przeżycia mentora to tylko (i aż!) inspiracja, nie gotowa instrukcja postępowania.

Rozwój umiejętności przydatnych w biznesie… i nie tylko

Mentoring różni się od coachingu przede wszystkim tym, że jest wzbogacony o wiedzę i doświadczenie mentora (którym się dzieli). Obie metody pracy dążą do rozwoju osobistego coachee lub mentee, jednak w przypadku mentoringu przytoczone w tytule rozmowy o życiu prowadzone będą w kontekście celu biznesowego – skupią się na wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej, rozwiązywaniu określonych problemów, eliminacji tego, co sprawia trudność w osiągnięciu sukcesu.

Wsparcie mentee poprzez rozmowy rozwojowe pomaga osiągnąć wyznaczone na początku współpracy cele. Pomoc na drodze do osiągnięcia celu, jaką oferuje specjalista oraz często inspirujące doświadczenie i podejście do różnych kwestii, klient wykorzystać może w biznesie, ale niewykluczone, że zdobyte kompetencje i umiejętności stanowić będą wsparcie w rozwoju biznesu i w innych obszarach życia.

Decyzję, jaką metodę pracy wybrać, powinno się oprzeć przede wszystkim na sprecyzowaniu oczekiwań – czy jest nimi wsparcie doświadczonego mentora, gotowego podzielić się wiedzą, czy coacha, który wesprze w samodzielnym dojściu do optymalnych rozwiązań.