Jaka jest najważniejsza cecha współczesnego lidera? Odpowiada Mentorka Katarzyna Nagórko

Jaka jest najważniejsza cecha współczesnego lidera? Odpowiada Mentorka – Katarzyna Nagórko

Praca nad samoświadomością stanowi jedną z ważniejszych kompetencji każdego dobrego lidera/dobrej liderki, umożliwiając mu/jej skuteczne zarządzanie sobą, relacjami i organizacją

Czym dokładnie jest samoświadomość jako cecha lidera?

Samoświadomość to zdolność do głębokiego zrozumienia swoich emocji, wartości, mocnych stron oraz obszarów do poprawy. Dla lidera samoświadomość oznacza nie tylko rozpoznawanie własnych reakcji i emocji, ale także zdolność do refleksji nad nimi. Świadomość swoich reakcji na stres, presję czy zmiany pomaga unikać impulsywnych decyzji i umożliwia bardziej przemyślane działanie. Lider/Liderka, który/-a rozumie swoje wartości, może skuteczniej kształtować kulturę organizacyjną i podejmować decyzje zgodne z tym, w co wierzy.

Samoświadomość to takie spojrzenie na siebie, na to co ja przeżyłem/przeżyłam, jakie mam doświadczenia, dobre i złe, aby nie powtarzać własnych błędów po kilka razy i aby nie popełniać tych, które mi się zdarzyły w kolejnych relacjach. Nie robić nic np. z taką myślą: „Było mi wtedy źle, to Ty też miej źle”.

Jak pracować nad samoświadomością?

Nad samoświadomością pracować można samodzielnie, ale uważam, że współpraca z mentorem/mentorką, czyli kimś, kto patrzy na nas i nasze życie nieco z boku, bez emocji, oceniania oraz uprzedzeń, pozwala na jeszcze lepsze poznanie samego siebie.

W tym kontekście warto przeanalizować nasze życie na tzw. 4 oknach Johari i rozpoznawać to, co:

  • ja wiem i inni widzą,
  • ja nie wiem, ale inni widza,
  • ja wiem, ale inni nie widzą,
  • ja nie wiem i inni nie widzą.

Analiza własnych przekonań może być interesująca, gdyż są one zazwyczaj bardzo wspierające lub blokujące.

Ważną rzeczą jest także aktywne szukanie feedbacku, najlepiej od osób, które obiektywnym okiem patrzą na nasze życie. Liczy się to, aby robić to aktywnie, ponieważ czegoś o sobie możemy nie wiedzieć. Aby z sukcesem rozwijać samoświadomość, powinniśmy dobrze wiedzieć, co jest naszą piętą achillesową, a co nas pozytywnie wyróżnia. Naszym celem powinno być to, aby jak najwięcej się o sobie dowiedzieć. Pewne rzeczy mogą być zupełnie niedostrzegalne.

Dlaczego warto pracować ze samoświadomością?

Praca nad samoświadomością sprzyja lepszemu zrozumieniu relacji z innymi. Lider/Liderka, który/-a rozpoznaje swoje mocne strony i obszary do poprawy, jest bardziej otwarty/-a na konstruktywną krytykę i gotowy/-a do ciągłego rozwoju. Zrozumienie swoich reakcji pozwala mu także na bardziej empatyczne podejście do innych, zwiększając efektywność komunikacji i budując zaufanie.

W kontekście zarządzania organizacją samoświadomość lidera/-ki przekłada się na autentyczność i spójność działań. Osoba, która poznała swoje mocne strony, może skupić się na wykorzystywaniu ich do poprawiania swoich wyników.

Samoświadomość nie tylko w sferze biznesowej

Praca nad samoświadomością może mieć również ogromne korzyści w relacjach rodzinnych, przyczyniając się do lepszego zrozumienia siebie nawzajem, poprawy komunikacji i budowania zdrowszych relacji. Warto dobrze rozumieć każdą swoją rolę: rodzica, żony/męża, czy też przełożonego czy podwładnego. Liderką/liderem można być nie tylko w pracy, ale też w każdej grupie społecznej. Warto działać wtedy z odpowiednią autorefleksją, nie jak „na autopilocie”, lecz w pełni świadomie.

Podsumowanie – samoświadomość jako ważna cecha lidera

Podsumowując, praca nad samoświadomością jest kluczową cechą każdego dobrego lidera. To proces, który umożliwia zrozumienie siebie, innych i otaczającego świata, prowadząc do bardziej autentycznego i efektywnego przywództwa. Lider, który inwestuje w rozwijanie swojej samoświadomości, tworzy solidne fundamenty dla sukcesu swojego zespołu oraz organizacji.

 

Rezerwuj sesję z Katarzyną