Mentoring biznesowy – co to jest i dlaczego warto?

Mentoring biznesowy – czym jest i dlaczego warto?

Mentoring biznesowy to interaktywna relacja między mentorką/mentorem a mentee, czasami z uwzględnieniem strony trzeciej, czyli sponsora procesu (firmy). Mentor/ka biznesowy/a wesprze Cię w obszarach, w których potrzebujesz pomocy. Najczęściej mentoring biznesowy dotyczy rozwijania firmy i optymalizacji rozmaitych procesów zachodzących w jej strukturach.  Mentoring wspiera także m.in. przy zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji przywódczych czy przygotowywaniu do zmiany w ścieżce kariery. Spotkanie z mentorem/mentorką zapewni Ci profesjonalne wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji, bezstronną dyskusję i obiektywną opinię na temat Twoich działań. Dlatego też, sesje mentoringowe pozwalają spojrzeć na biznesowe wyzwania z innej perspektywy, a następnie ruszyć z miejsca z nową energią.

Jakie korzyści daje mentoring biznesowy, ile trwa i jak przebiega? Dlaczego warto zdecydować się na taką formę rozwoju w kontekście zawodowym?

Mentoring biznesowy – co to jest? Najważniejsze korzyści z mentoringu dla Twojej firmy

Mentoring biznesowy pozwala na optymalizację Twoich działań w biznesie. Sesje z mentorem dają Ci dostęp do pozapodręcznikowej wiedzy. Wzmacniają Twoje poczucie sprawczości i przekładają się na szybsze podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Pewność, z którą podejmujesz się nowych wyzwań i decydujesz na ważne działania, indukuje szybsze postępy w biznesie. Dzięki mentorskiemu, bezstronnemu wsparciu i obiektywnemu opiniowaniu Twoich pomysłów, zmniejsza się również poziom ryzyka w podejmowanych przez Ciebie decyzjach biznesowych.

Mentor, który dzieli się swoimi sukcesami i porażkami oraz motywuje Cię do działania, ułatwia skoncentrowanie Twojej energii na doprecyzowaniu czy wyznaczaniu nowych celów. Pomaga on również w szybkim reagowaniu na nowe możliwości biznesowe. Mentoring biznesowy indywidualny to proces, który zmotywuje Cię do podejmowania wyzwań i stawiania kolejnych kroków na drodze do rozwoju w kontekście zawodowym. Jak długo trwa program mentoringu? Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Może być to jedna sesja lub rozbudowany, wieloetapowy mentoring biznesowy. Ile kosztuje jedno spotkanie? Kwota uzależniona jest od konkretnej osoby i kanału, jakim się do niej dotrze. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem na naszej stronie.

Mentoring biznesowy – dlaczego warto zdecydować się na sesję z profesjonalistą?

Relacja mentor/ka – mentee ułatwia lub umożliwia:

  • zidentyfikowanie Twoich mocnych i słabych stron – swoje działania biznesowe możesz oprzeć na mocnych stronach;
  • dostrzeżenie szans i zagrożeń – dzięki mentorskiemu, obiektywnemu spojrzeniu z dystansu;
  • skorzystanie ze wskazówek bardziej doświadczonego specjalisty, który z sukcesem zmierzył się z podobnymi do Twoich wyzwaniami biznesowymi;
  • podtrzymanie motywacji poprzez świeże, stymulujące wyzwania i pobudzający do działania przykład.

Kluczową rolą mentora jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim aktywne słuchanie, stymulowanie i dawanie feedbacku. Profesjonalny/a mentor/ka będzie więc swego rodzaju tablicą rezonansową i stworzy bezpieczne granice, w ramach których będziesz mógł szybko i skutecznie opracowywać swoje problemy, wyzwania i pomysły.

Mentoring biznesowy a doradztwo biznesowe

Mentoring biznesowy i doradztwo biznesowe to pojęcia, które często są stosowane jako synonimy. Faktycznie mają trochę cech wspólnych, ale nie są tożsame. Mogą natomiast wzajemnie się uzupełniać.

Najistotniejsza różnica z pewnością polega na tym, że konsultant czy doradca przychodzi do klienta z konkretnym rozwiązaniem do wdrożenia. Mentor/ka  nie daje rozwiązań wprost, nie robi prezentacji – skupia się na wzmocnieniu potencjału mentee, który sam generuje rozwiązania. Mentor/ka oczywiście może dzielić się swoim doświadczeniem, ale decyzja o tym, jakie rozwiązania zostaną wybrane i wdrożone należy zawsze do mentee.

Doradztwo biznesowe to prężnie rozwijający się sektor. W ramach niego podejmowane są rozmaite działania, których nadrzędnym celem jest wdrożenie rozwiązań najkorzystniejszych dla danego przedsiębiorstwa. Co więcej, doradcy biznesowi to doświadczeni eksperci, którzy w ramach swoich usług diagnozują problemy oraz proponują rozwiązania, koncentrują się na organizacji firmy klienta, strategii marketingowej, stosowanych technologiach, konkurencyjności produktów i usług oraz wspierają w procesie wdrażania zmian.

Mentor/ka jest osobą skupioną na mentee, najczęściej osobie zarządzającej daną firmą, jej właścicielu lub menadżerach. Optymalizacja działania biznesu jest w tym przypadku możliwa dzięki rozwojowi mentee. Efektem mentoringu biznesowego są podniesione kompetencje zawodowe, za którymi idzie podejmowania coraz lepszych decyzji, efektywniejsze planowanie i zarządzanie.

Kiedy warto zdecydować się na mentoring biznesowy indywidualny?

Mentoring dla firm daje możliwość szybszego osiągnięcia celów biznesowych, skutecznego podniesienia efektywności działań danej firmy i sprawnego wdrożenia optymalizujących biznes zmian. Warto z niego skorzystać zarówno na etapie planowania biznesu (wówczas możesz liczyć na bezstronną opinię mentora na temat Twojego pomysłu na biznes), jak i później, w dowolnym momencie działania przedsiębiorstwa lub organizacji.

Dobrym pomysłem jest sięgnięcie po specjalistyczne wsparcie w trudnych i ważnych lub wręcz przełomowych momentach funkcjonowania firmy. Co ciekawe, mentor/ka wesprze Cię w bezpiecznym przeprowadzeniu firmy przez restrukturyzację, wprowadzeniu rewolucyjnych zmian. Profesjonalny/a mentor/ka to osoba pracująca w oparciu o Kodeks Etyki EMCC(Europeen Mentoring and Coaching Council), w tym zasadę pełnej poufności.

Mentoring biznesowy pomaga klientom w koncentrowaniu się na satysfakcjonującym realizowaniu pomysłów biznesowym oraz zawodowym i osobistym rozwoju. Profesjonalne i konsekwentne wsparcie mentorki/mentora pobudzi Twoje myślenie, pokaże Ci wyzwania, z którymi się mierzysz z innej perspektywy i podzieli się z Tobą swoim know-how. Decyzja o skorzystaniu z pomocy mentora może być krokiem milowym dla Twojego biznesu!

Mentoring biznesowy dla firm – podsumowanie

Mentoring biznesowy to szczególny rodzaj mentoringu, ponieważ jest ściśle związany z biznesem. Ponadto, z mentoringu dla menadżerów firm warto skorzystać na każdym etapie powstawania i rozwijania biznesu, także w obliczu rozmaitych trudności czy w momentach przełomowych. Profesjonalna/y mentorka dysponuje ekspercką wiedzą i doświadczeniem, którą umiejętnie dzieli się z mentee. Przede wszystkim może również wspierać go w podnoszeniu kompetencji zawodowych, efektywnym pokonywaniu wszelkich trudności oraz podejmowaniu optymalnych dla firmy decyzji.